Dags att flytta ihop

Oavsett om du och din parter varit ihop länge eller en kortare tid när ni bestämmer er för att flytta ihop är det några saker att tänka på. Det är alltid spännande att flytta ihop oavsett om du flyttar direkt hemifrån eller har bott tillsammans med någon annan förut. Kanske du får bonusbarn som du ska bo med varannan vecka, eller du flyttar in till din partner eller han/hon till dig som spelar casino på natten. Oavsett vad blir det en stor omställning som kan ta tid att vänja dig vid. Hur den nya konstellationen än kommer att se ut finns det en del saker som måste ses över med hjälp av flyttfirmaigöteborg.se.

Några tips när du ska flytta ihop
Innan du och din partner ska flytta ihop bör budgeten gås igenom. Ska det vara gemensam budget eller ska du och din partner ha varsin budget? Det bästa är att ha en gemensam budget för hyra och mat och ett för sparande, då finns det pengar på ett konto till semesterresor eller nya saker som ska köpas tillsammans. Finns det bonusbarn måste föräldern till barnet ha ett eget konto till barnet/n för att köpa det som behövs till det eller dem.

Tänk på ekonomin
Skaffa gärna ett gemensamt konto och koppla två kort till det. Då kan vem som helst av er handla utan att den andra är med. Börja med att göra en budget över alla hushållsutgifter: hyra, mat, tv, bil, möbler och försäkringar. Budgeten ska kännas bra för båda parter, och räknas efter inkomst. Väljer du och din partner att dela på hushållsuppgifterna, att en av er står för mat och en för inredningen, kan det bli problem om det blir aktuellt med en separation. read more